Što je suicid? Kako prepoznati znakove? Mitovi o samoubojstvu Kome se povjeriti Suicidi.info - Portal za prevenciju suicidaNSK

Zaštitni faktori


Protektivni i inhibitorni faktori
Protektivni (zaštitni) faktori su oni koji smanjuju odluke i akcije za pokušaj suicida.

Socijalna podrška

 1. Značajni drugi
  - broj
  - obitelj
  - bliski prijatelj
  - susjedi
  - suradnici na poslu
 2. Vanjska socijalna podrška
  – profesionalci za krizna stanja
  – terapeuti
 3. Postojanje želje klijenta za prihvaćanje podrške
 4. Razina iskustva prihvaćanja socijalne podrške


Zaštitni faktori

 1. Vještine svladavanja problema
  - ima li u povijesti slučajeva rješavanja problema i kreiranja rješenja
  - je li klijent pokazao vještinu rješenja emocionalne krize
 2. Planovi za budućnost
  - mogućnost izražavanja konkretnog i detaljnog plana za budućnost
 3. Obiteljski angažman
  - podizanje djece
  - skrb za rođake
 4. Religiozna ili duhovna vjerovanja
 5. Kulturalni faktori
  - Npr. kulturalna vjerovanja o samoubojstvima (osuđeno ili podržavano ponašanje kao protest ili otkupljivanje)
 6. Ugovor o ne-činjenju štete


UGOVOR O NE ČINJENJU ŠTETE (primjer)
Ja, _________________________________________ slažem se da se neću ubiti, počiniti si štetu, ili

pokušati se ubiti u periodu od ________ do ____________.


Pristajem slijedeći put doći na razgovor __________ u ______________ sa ____________________.


Slažem se da ću se riješiti predmeta koje sam naumio (naumila) upotrijebiti pri samoubojstvu …….

Slažem se da ću pozvati službu hitne pomoći u krizi ili broj za krizne intervencije koji sam danas dobio

(dobila) od _________________ ako osjetim nagon da si počinim neku štetu.


Ostvarujem ovaj ugovor kao dio svog terapijskog ugovora s terapeutom _________________.

 

Potpis klijenta


Datum
Mjesto
Vrijeme
Potpis terapeuta


Web portal Suicidi.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar Virovitica