Projekt MZOS
Kontakt

Predictive Models in Health Care
No: 108-0982560-0257 .

Zdenko Sonicki

Dr. sc. Zdenko Sonicki, dr. med.
Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar»
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rockefellerova 4
10000 Zagreb

Dr. sc. Zdenko Sonicki, dr. med.
Andrija Štampar School of Public Health
School of Medicine, University of Zagreb
Rockefellerova 4
10000 Zagreb


Elvira Koić
psih@bolnica-virovitica.hr

prim.mr.sc. Elvira Koić, dr.med.
Odjel psihijatrije
Opća bolnica Virovitica
Gajeva 21
33000 VIROVITICA

15.11.2012.