HUPS
O udruzi

Hrvatska udruga za prevenciju suicida

logo

Sjedište: 33000 Virovitica, Gajeva 24.

Matični broj: 2437716

Registarski broj u Registru udruga RH: 10000703.

Žiro račun: Zagrebačka banka d.d.
br. 2360000-1102048385.

Državni Zavod za statistiku. Razvrstavanje poslovnog subjekta. Brojčana oznaka razreda: 9499, Djelatnost ostalih članskih organizacija d.n., NKD 91330.

Udruga je osnovana 09. rujna 2008. godine.

ZAPISNIK OSNIVAČKE SKUPŠTINE

STATUT

Predsjednica: Elvira Koić

Dopredsjednik: Marijan Koić

Tajnik: Marija Bičvić

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička i pravna osoba, ako prihvaća ovaj Statut, prava i obaveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđen za pojedine kategorije članova/ica.
Maloljetne osobe mogu postati pridruženi članovi Udruge.

PRISTUPNICA u članstvo (word za print)
- poslati e-mailom
- ili na br. fax: 033-722-875.


II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja civilnog društva, prvenstveno aktivnostima vezanim uz prevenciju i predikciju suicida i suicidalnog ponašanja.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:
- planiranje rada,
- izrada i provođenje programa i projekata za prevenciju i predikciju suicida,
- znanstveno istraživački rad,
- provođenje programa psihosocijalne pomoći
- održavanje edukativnih radionica i predavanja stručnih osoba
- organiziranje stručnih skupova i javnih tribina
- informiranje javnosti o problemu suicida,
- suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
- razvijanje međunarodne suradnje,
- izdavanje i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova, knjiga, brošura i časopisa iz područja svoje djelatnosti.
- sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima,seminarima i sl. Koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge
- poticanjem volonterskog i humanitarnog rada
- podizanje svijesti o kvaliteti života i zdravom okolišu
- njegovanje kvalitetne komunikacije i tolerancije različitosti


Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- javnim priopćavanjem.15.11.2012.